Ενοικίαση των Εγκαταστάσεων της Επιχείρησης / Leasing of the Bottling Facility

Το ΔΣ της Λεωνίδας Στρατάκος ΑΒΕΕ αποφάσισε την διάθεση προς μίσθωση της μονάδας εμφιάλωσης νερού που βρίσκεται στη Στεφανιά Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της μονάδας εμφιάλωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

The board of directors of L. Stratakos S.A. has decided to offer for leasing its water bottling facilities at Stefania in Municipality of Eurotas Lakonias. Those who are interested are welcomed to fill and submit the apropriate form found here. More information about our facilities can be found here.

Ισολογισμοί & Οικονομικά Στοιχεία

Οι ισολογισμοί και οι ανακοινώσεις της Λ. Στρατάκος ΑΒΕΕ που έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ μπορούν να ανακτηθούν από εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΦΕΚ.

Επιπρόσθετα, στον ακόλουθο πίνακα έχουν καταχωρηθεί οι Ισολογισμοί της εταιρείας από το 2012 και μετά.

Table Water, Beverages and Olive Oil Bottling and DIstributing Company